XXIV Warsztaty Naukowe PTSK 2017

image_pdfimage_print

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej

Politechnika Krakowska
Instytut Mechaniki Stosowanej
oraz
Instytut Pojazdów Szynowych

Zaprasza na

XXIV Warsztaty Naukowe PTSK
Symulacja w badaniach i rozwoju
Konferencja Międzynarodowa

24 – 27 maja 2017
Krynica Zdrój

Patronat honorowy

J.M. Rektor 
Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. 
Jan Kazior

Publikacja

Pozytywnie zaopiniowane referaty zostaną opublikowane w kwartalniku PTSK „Symulacja w badaniach i rozwoju” (5pkt.).

Wybrane artykuły, rozszerzone, w języku angielskim, będą publikowane w Czasopiśmie Technicznym / Technical Transactions (13 pkt.) lub Archives of Transport (14pkt.)

Język konferencji: polski lub angielski.

Tematyka Warsztatów

 • metodyka badań symulacyjnych
 • metody i techniki symulacji
 • badanie efektywności symulatorów
 • symulacja w ekonomii i logistyce
 • symulacyjne modele sytuacji kryzysowych
 • symulacyjne modele walki
 • symulacja w fizyce
 • symulacja w inżynierii materiałowej i nanotechnologii
 • symulacja w mechanice i biomechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w elektrotechnice i elektronice
 • symulacja w energetyce
 • symulacja w automatyce i robotyce
 • symulacja procesów produkcyjnych
 • symulacja a algorytmy ewolucyjne
 • symulacja a sztuczna inteligencja
 • symulacja a sieci neuronowe
 • symulacja w ratownictwie
 • symulacja w chemii, biologii i medycynie

Ważne terminy

15.04.2017

zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczeń referatów (w objętości od 1 do 2 stron)

25.04.2017

informacja o akceptacji referatu

5.05.2017   

wniesienie opłat

Pełne teksty referatów zgodnych ze wzorcem należy przesłać poprzez stronę PTSK do końca konferencji.

Warunki uczestnictwa

Koszty uczestnictwa w warsztatach obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne i wynoszą:

 • 1350 zł – pełna,
 • 1300 zł – dla członków PTSK, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2017,
 • 1300 zł – opłata za uczestnictwo bez referatu i materiałów konferencyjnych.

Adres Komitetu Organizacyjnego

XXIV Warsztaty Naukowe PTSK

Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych
Politechnika Krakowska
Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków

mailptsk2017@mech.pk.edu.pl
tel.: +48 12 628 33 12
fax: +48 12 374 33 11

Więcej informacji na stronie internetowej XXIV Warsztatów Naukowych PTSK: http://www.ptsk.pl oraz w załączniku