na ciemnym tle 3 palące się znicze

Zmarł prof. Bogdan Fijałkowski

image_pdfimage_print

Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 marca br. zmarł prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski.

Z Politechniką Krakowską Profesor był związany od 1972 r. Był  kierownikiem Pracowni Elektrotechniki
i Elektroniki Samochodowej (późniejszego Zakładu Mechatroniki Samochodowej) w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dyrektorem Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, a także kierownikiem Zakładu Mechatroniki Samochodowej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową PK oraz odznaczeniami resortowymi.

Specjalnością profesora Bogdana Fijałkowskiego była elektrotechnika i mechatronika (nauka interdyscyplinarna, stanowiącą syntezę kilku dyscyplin naukowych, przede wszystkim mechaniki, elektroniki i sztucznej inteligencji). Ważnym przedmiotem działalności naukowo-badawczej profesora Fijałkowskiego była dynamika niejednorodnych dyskretnych nadsystemów fizycznych, w tym modelowanie fizyczne i matematyczne lotniczych i motoryzacyjnych mechano-elektro-termicznych dyskretnych nadsystemów dynamicznych.

Profesor Bogdan Fijałkowski był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Systemów Pojazd-Teren (ISTVS), jednym z założycieli Światowego Stowarzyszenia Pojazdów Elektrycznych (WEVA), przewodniczył ścieżkom bądź sesjom naukowym wielu sympozjów i konferencji krajowych i zagranicznych. Autor bądź współautor rozdziałów w 7 książkach, 
3 monografii i ponad 150 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych. Był również twórcą bądź współtwórcą 25 patentów (w tym 7 patentów zagranicznych).

Profesor Bogdan Fijałkowski kierował też wieloma pracami dla przemysłu, m.in. opracował koncepcje
i wdrożył do praktyki zautomatyzowane energoelektroniczne, elektromechaniczne systemy propulsyjne maszyn górniczych i pojazdów samochodowych (np. dla maszyny wyciągowej i kombajnu górniczego KWB-3 oraz autobusu miejskiego AUTOSAN H10, samochodu dostawczego NYSA, wózka platformowego STALOWA WOLA, wózka widłowego FUT-SUCHEDNIÓW, samochodu miejskiego i wózka golfowego MELEX. Ponadto, był autorem nowych koncepcji systemów propulsyjnych z niekonwencjonalnymi silnikami spalinowymi, m.in. – samochodowej turbiny gazowej z doładowaniem systemu FTB (Fijalkowski Turbine Boosting) oraz 2-, 4-, a nawet 5-suwowego tłokowego silnika spalinowego (The Fijalkowski engine), ze specjalnym komutatorem mechatronicznym, działającym na płynach magnetoreologicznych bądź elektroreologicznych, a stosowanym zamiast konwencjonalnego mechanizmu korbowodowego. Ponadto opracował kilka nowych koncepcji cywilnych i wojskowych, hybrydowych inteligentnych, załogowych i bezzałogowych pojazdów lądowych bądź podwodnych.

W życiu prywatnym interesował się: żeglarstwem (kapitan żeglugi wielkiej), astronautyką (opracowanie koncepcji pojazdu marsjańskiego) oraz muzyką klasyczną (gra na skrzypcach) i śpiewem chóralnym.

Rodzinie i Bliskim zmarłego Pana Profesora składamy serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Mechanicznego

Pożegnanie Profesora Bogdana Fijałkowskiego odbędzie się 31 marca w środę, o godz. 14:00 w Kaplicy na Cmentarzu w Salwatorze, następnie pochówek nastąpi w niszy w Kolumbarium.

Załączniki