ZAKRES KOMPETENCJI KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO

image_pdfimage_print

DZIEKAN WYDZIAŁU: Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

•    finanse i budżet
•    zatrudnienia (ostateczne decyzje)
•    rozwój kadry (wnioski o tytuły profesora)
•    rozwój Wydziału (ostateczne decyzje)
•    nagrody i odznaczenia
•    parametryzacja jednostki

PRODZIEKANI:

Dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

•    akty prawne (regulaminy itp.)
•    rozwój kadry (habilitacje, doktoraty)
•    współpraca międzynarodowa
•    studia w j. angielskim
•    parametryzacja jednostki
•    akredytacja jednostki
•    publikacje naukowe
•    kierowanie studiami III stopnia

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

•    rozwój Wydziału (inwestycje, nauka)
•    promocja WM
•    badania naukowe, w tym DS i BW
•    projekty naukowe
•    współpraca z przemysłem
•    praktyki studenckie (pełnomocnik ds. praktyk studenckich)
•    parametryzacja jednostki
•    informatyzacja Wydziału
•    studia niestacjonarne I i II stopnia

Dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

•    jakość kształcenia
•    pensum (w tym bieżąca analiza zatrudnienia)
•    programy kształcenia  – studia I, II i III stopnia
•    tok indywidulny nauczania  – studia I, II i III stopnia
•    koła naukowe
•    parametryzacja/akredytacja – wsparcie
•    program HMS – wsparcie

 

Dr hab inż. Stanisław Kuciel, prof. PK


•    e-learning,
•    program HMS
•    studenci zagraniczni , w tym ERASMUS (pełnomocnicy ds. programu ERASMUS)
•    rekrutacja studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
•    studia stacjonarne I i II stopnia
•    sprawy socjalne studentów
•    współpraca z dziekanatem
•    współpraca z samorządem studentów