SolidWorks

Zapraszamy na kurs – Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

image_pdfimage_print

Instytut M6 zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs – Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks. Sprawdź co możesz zyskać – szczegóły na www.m65.pk.edu.pl/index.php/pl/kurs-solidworks.

Celem kursu jest nauka praktycznej obsługi jednego z najpopularniejszych systemów do parametrycznego projektowania bryłowo-powierzchniowego 3D CAD SolidWorks®. SolidWorks® coraz częściej również w Polsce wypiera inne systemy CAD, czego dowodem może być wciąż rosnąca liczba sprzedawanych licencji oraz liczba ofert pracy, w których umiejętność projektowania z SolidWorks® staje się warunkiem koniecznym.

Zakres merytoryczny kursu:

Wiadomości wstępne. Wprowadzenie do modelowania bryłowego. Koncepcje projektowania w systemach CAD. Metody tworzenia, przekształcania i przetwarzania geometrii. Omówienie interfejsu graficznego programu SolidWorks®. Dostosowywanie programu. Konfiguracja środowiska SolidWorks do własnych potrzeb. Dodawanie nowych modułów i składników programu, tworzenie szablonów i arkuszy. Operacje tworzenia i konfiguracji części. (3 godziny)

Modelowanie części. Szkice i operacje. Definiowanie elementów szkicu. Nadawanie i edytowanie relacji geometrycznych. Tworzenie podstawowych, sparametryzowanych obiektów geometrycznych. Wymiarowanie szkicu. Operacje bryłowe bazy: wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, przez obrót wokół linii środkowej, wycięcie, skorupa i żebra itp. Równania, konfiguracje oraz tabele konfiguracji. Lustro i szyk na poziomie szkicu. Odbicie lustrzane i szyk liniowy oraz kołowy oparty na krzywych i tabeli operacji obiektów. Tworzenie odbić lustrzanych części. Edytowanie definicji operacji. (6 godzin)

Elementy blaszane i konstrukcje spawane. Przekształcenie części z bryły na arkusz blachy. Projektowanie części arkusza blachy ze stanu rozłożonego. Łączenie różnych metod projektowania arkusza blachy. Użycie narzędzi arkusza blachy. Stosowanie narzędzi formowania do części arkusza blachy. Przygotowanie pliku z modelem rozłożonych w celu importu na maszyny (wycinarki). Użycie narzędzi konstrukcji spawanych. Tworzenie członów konstrukcyjnych i dostosowanego profilu. Ściegi spoiny pachwinowej. Wzmocnienia. Listy elementów konstrukcji spawanej. Rysunki konstrukcji spawanych. (6 godzin)

Modelowanie złożeń. Umieszczanie części w zespole. Edytowanie części z poziomu złożenia. Typy więzi i ich tworzenie. Wykrywanie kolizji między komponentami. Funkcjonalność biblioteki projektu dla ponownego wykorzystania często wykorzystywanych operacji i modeli. SolidWorks Toolbox – biblioteka normaliów. Wiązania limitu, wiązania kół zębatych oraz wiązania szerokości. Stosowanie, tworzenie i edytowanie materiałów. (6 godzin)

Dokumentacja rysunkowa. Rysunki płaskie części i zespołów. Tworzenie rzutów, wstawianie widoków, przekrojów, szczegółów i wyrwań. Umieszczanie elementów modelu na rysunkach płaskich, wymiarowanie i opisywanie. (3 godziny)

Wizualizacja projektu. Rysunek ofertowy i zestawieniowy. Widok eksplodowany złożenia. Typy widoków. Rendering. Wizualizacja projektu z wykorzystaniem modułu eDrawing. Tworzenie fotorealistycznych obrazów z wykorzystaniem dodatku Photoview 360. Tworzenie animacji z wykorzystaniem dodatku SolidWorks Animator. (6 godziny)

Informacje dodatkowe:
•    Liczba uczestników: 12 osób
•    Koszt uczestnictwa: 600zł brutto
•    Łączny wymiar godzin: 30 godzin.
•    Miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, budynek 6B, sala 3.8 (82)