ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia

image_pdfimage_print

     Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” ma charakter interdyscyplinarny – łączący przygotowanie techniczne (w zakresie  inżynierii  produkcji) z ekonomicznym (w zakresie podstaw nauk ekonomicznych) i zarządzania. Dyplomowanie na studiach pierwszego stopnia realizowane jest w zakresie czterech profili kształcenia:

  • Inżynieria Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa kształci specjalistów w zakresie: programowania i obsługi najnowocześniejszych systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle i laboratoriach badawczych, daje praktyczną wiedzę z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej z wykorzystaniem laserowych systemów nadążnych, maszyn pomiarowych, systemów fotogrametrycznych i eksploatacji systemów zarządzania.  Możliwość pracy: jednostki przemysłowe i usługowe, firmy i organizacje, w których wymagany jest system zarządzania jakością.
  • Inżynieria zarządzania kształci specjalistów z zakresu: wdrażania i oceny innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz jednostkach samorządowych; metod oraz wspomagających je programów komputerowych do oceny skutków ekonomicznych, technicznych oraz społecznych podejmowanych decyzji; planowania i sterowania procesami produkcyjnymi; marketingu przemysłowego oraz metod badań i analizy rynku. Możliwość pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, organizacje samorządowe, szeroki profil własnej działalności gospodarczej.
  • Inżynieria wytwarzania i systemy CNC kształci specjalistów z zakresu: wytwarzania przy szerokim wykorzystaniu programowalnych maszyn i urządzeń technologicznych; trendów rozwojowych w przemyśle maszynowym, technik programowania urządzeń produkcyjnych; inżynierii odwrotnej, szybkiego prototypowania; zarządzania projektami i systemami baz danych oraz sterowania procesami dla zapewnienia wymaganej jakości wyrobów. Możliwość pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, szeroki profil własnej działalności gospodarczej.
  • Inżynieria mediów elektronicznych kształci specjalistów w zakresie: zaawansowanej grafiki komputerowej, cyfrowej analizy obrazów, tworzenia ruchomych obrazów; problemów komunikacji i zarządzania w otoczeniu „inteligentnych maszyn i wirtualnej rzeczywistości” oraz współpracy z dziennikarzami. Możliwość pracy: nadzorowanie procesów produkcyjnych, tworzenie programów symulacyjnych i animacyjnych, techniczne zabezpieczenie studiów TV, radiowych, dużych imprez, własna działalność gospodarcza.
Warto zaglądnąć na stronę:   http://m6.mech.pk.edu.pl/