ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia II stopnia

image_pdfimage_print

Absolwenci studiów drugiego stopnia, tego kierunku, są przygotowani do twórczej działalności w zakresie: inżynierii produkcji, zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania twórczych inicjatyw, prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami ludzkimi  w przedsiębiorstwach i administracji, bankowości, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego oraz organizacyjnego.

Studia drugiego stopnia oferują wykształcenie profesjonalistów w czterech specjalnościach, wymienionych poniżej.

Warto zaglądnąć też na stronę:   http://m6.mech.pk.edu.pl/ 

SPECJALNOŚCI

specjalność: Zarządzanie jakością

   Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie: zarządzania jakością (TQM), metod jej komputerowego wspomagania; projektowania i organizacji systemów jakości, wdrażania systemów zgodnych z aktualnymi normami, w tym ISO 9000, w zakresie działalności produkcyjnej, usługowej i administracyjnej.; metrologii stosowanej w procesach wytwarzania oraz ocenie jakości; współrzędnościowej techniki pomiarowej i analizy wyników z wykorzystaniem narzędzi statystycznych. Ukończenie specjalności otwiera możliwość uzyskania uprawnień asystenta jakości po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją  Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

   Absolwenci są przygotowani do organizacji działalności gospodarczej, oceny planowanych przedsięwzięć gospodarczych, stosowania technologii informacyjnych dających podstawę do planowania i przewidywania skutków podejmowanej działalności gospodarczej. Umieją opracować plany biznesowe uwzględniające specyfikę działalności gospodarczej firmy. Znają zasady komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji w biznesie. Potrafią zarządzać kosztami, opracować strategie marketingowe oraz przeprowadzać badania i analizy rynku, planować i realizować prace nad dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku konsumenta i konkurencji.

specjalność: Zarządzanie produkcją 

   Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu zarządzania potencjałem badawczo-rozwojowym, wytwórczym i serwisowo-dystrybucyjnym przedsiębiorstwa. Potrafią formułować projekty badawcze, rozwojowe i inwestycyjne oraz nimi zarządzać. Znają współczesne metody i techniki wytwarzania, monitoringu z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji oraz gospodarki zasobami przedsiębiorstwa w cyklu życia wyrobu. Potrafią modelować i symulować numerycznie procesy wytwórcze, planować, organizować, sterować oraz kontrolować procesy produkcyjne, stosować zasady inżynierii odwrotnej i współbieżnej.

specjalność: Zarządzanie mediami elektronicznymi

   Absolwenci są przygotowani do zarządzania mediami elektronicznymi oraz kierowania ich produkcją. Posiadają wiedzę z zakresu technologii mediów i opracowywania projektów multimedialnych dla potrzeb Internetu, telewizji, telekomunikacji. Znają zasady pracy dziennikarskiej, historii sztuki oraz komunikacji interpersonalnej. Posiadają wiedzę z zakresu montażu obrazu i dźwięku, teorii kompozycji przestrzennych, stosowania technik multimedialnych w scenografii, interaktywnego tworzenia obrazów 3D. Potrafią zarządzać przedsięwzięciami i personelem, posiadają wiedzę z zakresu ekonomii i prawa medialnego.