zip

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia niestacjonarne; II stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 3 semestry.

Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych czterech, specjalności:

1. Zarządzanie Jakością.
2. Zarządzanie Mediami Elektronicznymi.
3. Zarządzanie Produkcją.
4. Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI
ZJ
ZME
Zpr
ZPrz

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
ZJ
ZME
ZPr
ZPrz

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na stronę: http://m6.mech.pk.edu.pl/