1

ZARZĄDZENIE NR 29 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 30 marca 2020 r.znak R.0201.37.2020

W sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc kwiecień 2020r.