Kolegium Dziekańskie

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Zakres kompetencji

  

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

Zakres kompetencji

 

 

   

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński

Zakres kompetencji

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab.  inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

Zakres kompetencji

 

   

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

Zakres kompetencji