Kolegium Dziekańskie

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Zakres kompetencji

  

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

Zakres kompetencji

 

   

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Zakres kompetencji

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr hab.  inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Zakres kompetencji

 

   

S.Walczak

PRODZIEKAN WYDZIAŁU

Dr inż. Stanisław Walczak

Zakres kompetencji