Rozwój Kadry

image_pdfimage_print
Postępowania habilitacyjne:

Postępowania habilitacyjne:

  Habilitant Autoreferat Skład komisji Wnioseko wszczęciepostępowania Recenzje Uchwały dr inż. Dorota Klimecka autoreferat komisja wniosek prof. dr hab. inż. Czesław Kundera prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski dr hab....

Recenzje rozpraw doktorskich:

Recenzje rozpraw doktorskich:

  Doktorant/streszczenie Promotor Recenzja 1 Recenzja 2 mgr inż. Piotr Gąska   prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek   prof. dr hab inż. Adam Woźniak   dr hab inż....

Recenzje rozpraw doktorskich:

Recenzje rozpraw doktorskich:

Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej u Pani mgr Renaty Sochy (pokój A111) Harmonogram obron doktorskich Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiejz...

Postępowania habilitacyjne:

Postępowania habilitacyjne:

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiejz 24 czerwca 2020 r.nr 76/n/06/2020w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego Habilitant Autoreferat Skład komisji Wnioseko wszczęciepostępowania Recenzje Uchwały...

Tytuł naukowy profesora

Tytuł naukowy profesora

Sprawa dotyczy: Tytuł naukowy profesora - dr hab. inż. Marek Brzeżański: prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski ; prof. dr hab. inż. Sławomir Luft ; prof. dr hab. inż. Zdzisław...