Aktualności

Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

[:pl]Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października 2020 roku Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego w linku Świadczenia dla Studentów [:]

Więcej
praca Ochrona danych osobowych

[:pl]Ochrona danych osobowych[:]

Więcej
Politechnika Krakowska W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny.

[:pl] W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny. [:]

Więcej
ogłoszenia Godziny przyjęć dziekanatu

[:pl]Od dnia 7 października 2019 r. dziekanat przyjmuje studentów w niżej podanych godzinach: poniedziałek 10.00-12.00 wtorek 11.00-13.00 środa   9.00-11.00 czwartek 11.00-13.00 piątek nieczynne sobota * 9.00-11.00 * dotyczy sobót zjazdowych, w które...

Więcej
Politechnika Krakowska Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni...

Więcej
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiOGŁASZA KONKURS NA STANOWISKOasystenta w grupie pracowników dydaktycznychw Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcjina Wydziale Mechanicznym Szczegóły w linku 

Więcej
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki Studenta W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej. Student pobiera ze...

Więcej
e-Sesja Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

8 czerwca 2021 o godz 10:00 odbędzie się e-Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania w MS Teams klikając w linku :      ...

Więcej
Budynek Politechniki Krakowskiej Komunikat dotyczący zajęć dydaktycznych w dniu 4 czerwca 2021 r.

Szanowni Studenci i Pracownicy, Zgodnie z Zarządzeniem nr 131 Rektora PK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021, w dniu 4 czerwca 2021 r....

Więcej
Wydział Mechaniczny Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Dziekan Wydziału MechanicznegoPOLITECHNIKI KRAKOWSKEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIogłasza konkurs na stanowiskoasystenta w grupie pracowników dydaktycznychw Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechanik Szczegóły w linku 

Więcej
Terminy egzaminów w semestrze letnim 2020/2021

Katedra Informatyki Stosowanej M-07 Katedra Inżynierii i  Automatyzacji Produkcji(M-06)

Więcej
Dziekanat Socjalny Wydziału Mechanicznego informuje o terminie składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej

Dziekanat Socjalny Wydziału Mechanicznego informuje o terminie składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej   Ostateczny termin złożenia wniosku o stypendium z własnego funduszu stypendialnegow dziekanacie socjalnym...

Więcej
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Więcej
Politechnika Krakowska E-skierowanie na szczepienie dla cudzoziemców

 Szczepienia zagranicznych studentów przeciwko Covid-19 Szczegóły: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania