Akcja „Pola Nadziei” w środę 17 maja

Już 17 maja studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej będą mogli wesprzeć akcję „Pola Nadziei”. Na wszystkich kampusach uczelni odbędzie się kwesta. Dowolny datek będzie można wrzucić do specjalnie oznakowanej puszki. Hospicjum można udzielić także wsparcia, dołączając do zbiórki internetowej dostępnej ze strony: https://hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/.

Tej wiosny odbywa się już 26. edycja akcji „Krakowskie Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil. Wydarzenie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa i uwrażliwić je na los osób nieuleczalnie chorych, a także pozyskać fundusze na działalność hospicjum. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Bądźmy razem!”.Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” działa od 1981 r. Obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore, głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 r. został wybudowany dom – Hospicjum św. Łazarza. Co ważne, świadczona opieka hospicyjna jest nieodpłatna. Jednak, aby hospicjum mogło funkcjonować, potrzebna jest ofiarność tysięcy osób.

Więcej informacji na temat „Pól Nadziei” na: www.polanadziei.pl