Bezpłatny Kurs Microsoft Excel


Ostatnie wolne miejsca!

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

  1. Szkolenie w formie zdalnej (16 godz. lekcyjnych);
  2. Terminy szkolenia:

GRUPA I: 02-03/12/2023 (liczba wolnych miejsc: 1)
GRUPA II: 04-05/12/2023 (liczba wolnych miejsc: 9)
GRUPA III: 09-10/12/2023 (liczba wolnych miejsc: 2)
GRUPA IV: 11-12/12/2023 (liczba wolnych miejsc:10);

  1. W kursie mogą brać udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia
  2. Program szkolenia: https://www.comarch.pl/szkolenia/aplikacje-biurowe/excel/microsoft-excel-kurs-srednio-zaawansowany/
  3. Po zakwalifikowaniu uczestnik otrzyma komplet wymaganych do uczestnictwa dokumentów, które należy wypełnić i przekazać do Biura Projektu (WM, bud. C, pok. C104);
  4. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (skan) należy przesyłać mailowo: biuro_reg@pk.edu.pl do 01/12/2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W formularzu proszę wskazać preferowaną grupę (I, II, III lub IV).

Formularz zgłoszeniowy

  1. W razie ewentualnych pytań informacji udziela: Izabela Sanetra – przez Teams.

ZAPRASZAMY!