Harmonogram szkolenia BHP studia II stopnia stacjonarne + niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Szkolenie BHP dla studentów studiów II stopnia  rozpoczynających naukę na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w formie stacjonarnej w auli C04 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniu 2.03.2024 roku (sobota).

WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH
9:00 – 9:30SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z PRODZIEKANEM
Immatrykulacja studentów rozpoczynających
studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2023/24
tylko dla studentów studiów niestacjonarnych Aula C-04 WM
9:30 – 9:40PRZERWA 
9:40 – 13:00INSTRUKTAŻ WSTĘPNY BHP
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Aula C-04 WM
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w wirtualnym dziekanacie!