Ogłoszenia wyborcze dla nauczycieli akademickich

Komisja Wyborcza WM informuje, że
Senatorami Wydziału Mechanicznego w kadencji Senatu PK w latach 2024-2028 zostali wybrani:

 1. Prof. dr hab. inż. Marek Kozień
 2. Dr hab. Bogdan Szybiński, prof.PK
 3. Dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof.PK
 4. Dr inż. Małgorzata Kowalczyk.

Elektorami Wydziału Mechanicznego w kadencji w latach 2024-2028 zostali wybrani:

 1. Dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK
 2. Dr inż. Artur Gawlik.

W wyborach uzupełniających do Kolegium Wydziału Mechanicznego w kadencji 2020-2024 została wybrana

 1. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 4/2024

W związku ze zmianą na stanowisku kierownika Katedry M1, który obecnie jest wybieralnym
członkiem Kolegium Wydziału, w dniu 21 marca 2024 zostaną przeprowadzone elektronicznie
wybory uzupełniające jednej osoby do Kolegium Wydziału w grupie profesorów i doktorów
habilitowanych w kadencji 2020-2024.
Lista osób zgłoszonych w wyborach uzupełniających :

 1. dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 3/2024

W związku ze zmianą na stanowisku kierownika Katedry M1, który obecnie jest wybieralnym członkiem Kolegium Wydziału, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające jednej osoby do Kolegium Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych w kadencji 2020-2024.
W imieniu WKW WM uprzejmie proszę przesłanie (na adres bniezgo@mech.pk.edu.pl

) do dnia 18 marca 2024 nazwisk kandydatów do Kolegium Wydziału w kadencji 2020-2024 wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie w wyborach.
Planowane wybory odbędą się drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2024

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 2/2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 marca 2024r.
w godzinach od 11:15 (po Kolegium Wydziału) odbędą się wybory do SENATU PK w kadencji 2024-2028 oraz kandydatów na ELEKTORÓW,

w następujących grupach :

 1. Profesorowie i profesorowie uczelni – sala Rady Wydziału – A109
 2. Pozostali nauczyciele akademiccy – aula A124
KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 2/2024  Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 marca 2024r. w godzinach od 11:15 (po Kolegium Wydziału) odbędą się wybory do SENATU PK w kadencji 2024-2028 oraz kandydatów na ELEKTORÓW,  w następujących grupach :  1. Profesorowie i profesorowie uczelni – sala Rady Wydziału – A109 2. Pozostali nauczyciele akademiccy – aula A124

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 1/2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 11-12 marca 2024r. w sali Wydziału Mechanicznego (A118 – przy windach)
w godzinach 9:00-12:00

można zgłaszać kandydatów do Senatu PK w kadencji 2024-2028 oraz kandydatów na Elektorów, w następujących grupach :

 1. Profesorowie i profesorowie uczelni
 2. Pozostali nauczyciele akademiccy

Oficjalne zgłoszenie Kandydata musi być potwierdzone Jego pisemną zgodą, którą należy złożyć do dnia 14 marca 2024 roku do godziny 14:oo
w Biurze Dziekana WM pok. A111 u Renaty Socha.

Pod TYM LINKIEM znajdą Państwo przydatne informacje dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego oraz kto może być członkiem kolegium elektorów, oraz członkiem senatu uczelni publicznej.