Pożegnanie śp. Rektora prof. Andrzeja Białkiewicza

Uroczystości pogrzebowe śp. Rektora 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja  Białkiewicza 
rozpoczną się Mszą Św. 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.00
w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku
na Cmentarzu Rakowickim rozpocznie się
o godzinie 14.30 (od bramy głównej).

Koordynacją uroczystości pogrzebowych zajmuje się Sekretariat Rektora Politechniki Krakowskiej – tel. 12 628 20 56

PRACOWNICY PK MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH
W związku z uroczystościami pogrzebowymi Śp. Rektora Politechniki Krakowskiej w dn. 29 marca 2023 r. uczestnictwo w nich pracowników PK stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. W przypadku planowanego zamknięcia jednostki w godzinach trwania uroczystości w związku z nieobecnością pracowników konieczne jest tylko zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
Komunikat w tej sprawie został opublikowany w BIP PK i na stronie głównej PK.

W związku z uroczystościami środa, 29 marca 2023 r., będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nekrolog-JMR_1-768x1086