Zaproszenie na spotkanie z Panem Rektorem

Zapraszam serdecznie na spotkanie Społeczności Akademickiej Wydziału Mechanicznego z prof. dr hab. inż. Andrzejem Szaratą. Spotkanie ma na celu zebranie opinii na temat funkcjonowania Uczelni i rozpoznanie potrzeb każdego pracownika niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji oraz oczekiwań studentów. Prosimy o aktywne włączenie się w spotkanie z Rektorem na które zapraszam dnia 23 kwietnia o godzinie 9:00 w Auli C04.

Dziekan – prof. dr hab. inż. Jerzy A.Sładek