Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej

Regulamin egzaminu dyplomowego

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM

Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Terminy egzaminów dyplomowych w jednostkach Wydziału Mechanicznego