Organizacja roku akademickiego 2022/2023

§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,
z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie


od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r.

w tym:

1. okresy zajęć dydaktycznych:


od 1 października do 5 października 2022 r.
od 7 października do 30 października 2022 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2022 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2022 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2023 r.
od 7 stycznia do 29 stycznia 2023 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

6 października 2022 r. (Inauguracja roku akademickiego)
od 31 października do 2 listopada 2022 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2022 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli)


3. sesja egzaminacyjna:


od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r.


4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 13 lutego do 20 lutego 2023 r.

5. wakacje zimowe:


od 21 lutego do 26 lutego 2023 r.

6. ustala się ostateczne terminy:


1) zaliczenia semestru zimowego:


20 lutego 2023 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
studentów oraz doktorantów na semestr letni:


20 lutego 2023 r.


§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,
z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie


od 27 lutego do 30 września 2023 r.


w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.
od 11 maja do 27 maja 2023 r.
od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 16 czerwca 2023 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

od 17 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. wakacje letnie:


od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.


5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 1 września do 14 września 2023 r.


6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego:

14 września 2023 r.


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2023/24:

15 września 2023 r.

§ 3.
Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.
§ 4.
W przypadku prowadzenia przez Politechnikę Krakowską studiów wspólnych z uczelnią zagraniczną, organizacja roku może uwzględniać terminy wynikające z wymogów uczelni partnerskiej, określone w umowie stanowiącej podstawę prowadzonych studiów wspólnych. Dziekan ustala organizację roku dla studiów wspólnych i podaje do wiadomości publicznej co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 5.
Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 3 października 2022 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 27 lutego 2023 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony