Ekspertyza wypadku drogowego

Studia podyplomowe „Ekspertyza Wypadku Drogowego” organizowane są przez:Katedrę Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie.

Celem studiów jest szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

Program studiów:

  • problematyka techniczna obejmująca wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
  • problematyka rekonstrukcji i opiniowania wypadków, obejmująca wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym z wykorzystaniem technik komputerowych), zasad i metodyki opiniowania
  • problematyka prawna, kryminalistyczna i medyczno-sądowa wypadków drogowych.

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych oraz osób chcących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (dwa semestry), od października do czerwca.

Zajęcia organizowane są w postaci 7 zjazdów sobotnio – niedzielnych w każdym semestrze.

W soboty zajęcia prowadzone są w godz. 9.00 – 18.30, a w niedziele w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje i zapisy:

Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 (budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31, e-mail: m4ekspertyza@mech.pk.edu.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37