Podpisanie umowy o współpracy z firmą FANUC Polska Sp. z o.o.

19 stycznia 2023 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej podpisał umowę o współpracy z firmą FANUC Polska Sp. z o.o.

W ramach umowy, Uczelnia zyskała nieodpłatny dostęp do oprogramowania RoboGuide wraz z przeszkoleniem kadry nauczycielskiej, w celu realizacji zajęć dydaktycznych z programowania offline robotów przemysłowych oraz modelowania i symulacji wirtualnych wielomaszynowych systemów wytwarzania. Ponadto Politechnika Krakowska otrzyma wsparcie w zakresie realizacji wspólnych projektów związanych z podnoszeniem poziomu edukacyjnego, zintensyfikowania związku kształcenia teoretycznego z praktyką,  opracowywania i wdrażania nowych kierunków kształcenia, unowocześniania procesu kształcenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniczne, promocji i organizacji wspólnych wydarzeń oraz wsparcia w organizacji praktyk zawodowych i staży dla studentów.

Koordynatorem umowy ze strony Wydziału Mechanicznego jest dr inż. Stanisław Krenich z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji.

Firma FANUC jest wiodącym producentem m.in. robotów przemysłowych, obrabiarek i maszyn technologicznych, systemów sterowania CNC, specjalistycznego oprogramowania do obsługi swoich produktów. Firma prowadzi również szerokie szkolenia dla pracowników firm, studentów i nauczycieli w Akademii Fanuca.

Fanuc2