Projekt European Digital Innovation Hub (EDIH) – hub4industry

Loga instytucji od lewej: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzezcpospolita Polska , Dofinansowane przez Unię Europejską


hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)

 1. Cel projektu:
  Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż to wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.
 2. Zadania, działania, realizowane w projekcie:
  W przedsięwzięcie zaangażowani są Pracownicy Wydziału Mechanicznego z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, oraz Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, którzy oferują wsparcie w zakresie:
  • Zautomatyzowanych systemów pomiarowych metrologii 4D oraz in-line/in-process metrology;
  • systemów jakości w metrologii, akredytacji, audytów;
  • walidacji metod cyfrowych;
  • integracji danych dynamicznych w standardzie OPC;
  • wytwarzania przyrostowego: metody, budowa i eksploatacja drukarek 3d, fabryki przyszłości (zastępowanie magazynu części drukarkami 3D);
  • internetu rzeczy w systemach produkcyjnych;
  • wykorzystania cyfrowych modeli w symulacji stanowisk i linii produkcyjnych;
  • zastosowania technik wirtualnego wytwarzania do sprawdzania poprawności obróbki na modelu cyfrowym.
 3. Grupy docelowe:
  Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
 4. Efekty, rezultaty projektu:
  Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie cyberbezpieczeństwa czy podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

 5. Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN
  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://hub4industry.pl/

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

Loga instytucji od lewej: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzezcpospolita Polska , Dofinansowane przez Unię Europejską