5 projektów z udziałem studentów WM z dofinansowaniem w konkursie FutureLab

Już po raz 5. rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez politechniczne laboratorium innowacji – FutureLab PK. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ aż 57 grup studenckich zgłosiło się do konkursu ze swoimi projektami. Rada Naukowa FutureLab, a więc przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni, którzy dokonują wyboru najlepszych projektów, nie mieli łatwego zadania. Ostatecznie nagrodzono 27 przedsięwzięć naukowych. W skład grup projektowych wchodzi rekordowa liczba 199 studentów Politechniki Krakowskiej. Wyłonione projekty otrzymują finansowanie na: materiały zużywalne i eksploatacyjne, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, zakup lub wynajem aparatury badawczej, dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu, zakup oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów. W wyniku czterech poprzednich konkursów na projekty studenckie (2019-2022) powstały 82 grupy projektowe skupiające około 700 studentów Politechniki Krakowskiej. O wielu działaniach naukowych było już głośno w mediach uczelni, a także tych ogólnopolskich.

Lista projektów z udziałem Studentów z WM:

1. Systemy modularnego ramienia robotycznego i transportu bezzałogowego pojazdu latającego
Cele projektu:
a) Budowa modułu semiautonomicznego manipulatora wykorzystującego metody analizy obrazu na potrzeby podwodnego pojazdu hybrydowego.
b) Podniesienie poziomu technologicznego systemu zwiększającego zakres operacyjny pojazdu podwodnego o możliwość realizacji rekonesansu linii przybrzeżnej z powietrza.
Opieka naukowa:mgr inż. Tomasz Talarczyk

 1. Analiza biomechaniczna wybranych problemów klinicznych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem hybrydowego systemu „sztucznego pacjenta – SERCE”
  Celem projektu jest doświadczalna analiza biomechaniczna oraz walidacja numeryczna modelu zastawki mitralnej mające na celu niwelację występujących w praktyce klinicznej przecieków w jej obrębie, z wykorzystaniem hybrydowego systemu „sztucznego pacjenta – SERCE”.
  Podczas trwania projektu zostanie wykonana analiza biomechaniczna w zakresie przecieków występujących w okolicy zastawki mitralnej z użyciem metod fluorescencyjnych. Zostanie również określony wpływ sił ścinających działających na przewody silikonowe oraz ich zmodyfikowane warstwy zewnętrzne podczas przepływu z wykorzystaniem „sztucznego pacjenta – SERCE”. Wyniki badań doświadczalnych zostaną zweryfikowane z wykorzystanie analiz numerycznych metodą elementów skończonych. Harmonogram projektu przewiduje publikację osiągniętych wyników badań w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowy.
  Opieka naukowa: dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
 2. Autonomiczny dron zwiadowczy z uniwersalną platformą badawczą
  Celem projektu jest zbudowanie konstrukcji drona według przygotowanego projektu oraz sprawdzenie jego sterowności. Jest to pierwsza konstrukcja tego rodzaju, która znacząco się przyczyni do rozwoju nauk związanych z lotnictwem na naszej uczelni.
  Opieka naukowa: mgr inż. Piotr Szuster, mgr inż. Filip Zyga
  Studenci w grupie: WIiT, WM, WIŚiE
 3. PKanoe 3.0 – rozwój wysokowartościowych bezcementowych cienkościennych kompozytów mineralnych do budowy kadłuba łodzi
  Projekt PKanoe 3.0 to trzecia edycja projektu studenckiego, mającego na celu przeprowadzenie badań eksperymentalnych, opracowanie materiału i zbudowanie kanadyjki. W tej edycji założeniem projektu jest realizacja kajaka z kompozytu bezcementowego. Grupa badawcza będzie pracować nad rozwiązaniami skrajnie różnymi w stosunku do poprzedniej edycji, ale mającymi zapewnić możliwość realizacji zamierzonego zadania. W tej edycji opracowany zostanie kompozyt bezcementowy o właściwościach mechanicznych odpowiednich dla wykonania łodzi betonowej.
  Opieka naukowa: dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz
  Studenci w grupie: WIL, WIŚiE, WIiTCh, WA, WM
 4. Karoseria i wnętrze pojazdu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
  Celem projektu jest zaprojektowanie karoserii oraz wnętrza pojazdu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W procesie projektowym zostaną zastosowane narzędzia projektowania uniwersalnego jak i metody powszechnie stosowane przy projektowaniu pojazdów w przemyśle, w celu zapewnienia jak największej dostępności pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami, zaspokojeniu potrzeb użytkowników i uzyskaniu atrakcyjnej wizualnie formy odpowiadającej ich preferencjom.
  Opieka naukowa: mgr inż. Katarzyna Kozub, mgr sztuki Michał Maciukiewicz
  Studenci w grupie: WM

Lista wszystkich laureatów dostępna jest TUTAJ.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony