Akademia Wodorowa na WM PK

W ostatni weekend w Katedrze Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej odbył się zjazd studentów i absolwentów uczelni z całej Polski, którzy chcą swoją przyszłość związać z branżą wodorową.  

Akademia Wodorowa ORLEN to program, który ma na celu wymianę wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem, a studentami 3, 4 i 5 roku lub absolwentami, którzy stawiają w branży wodorowej swoje pierwsze kroki. Program obejmuje cykl wykładów i warsztatów, a także spotkania z ekspertami i naukowcami. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach w Polsce i pozwalają uczestnikom projektu zobaczyć w praktyce, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych dziedzinach przemysłu.  

W drugiej edycji programu bierze udział 31 uczestników, reprezentują różne kierunki studiów –  energetyka, OZE o specjalizacji przemysłowej, energetyka wodorowa, fizyka techniczna i prawo. W tym gronie jest też absolwentka Inżynierii chemicznej i procesowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK Julia Karweta.  

Partnerami merytorycznymi II edycji Akademii Wodorowej są Politechnika Gdańska i Politechnika Krakowska. Partnerami biznesowymi programu są producenci pojazdów napędzanych wodorem: Pesa, Toyota i Solaris, którzy w tym roku także przygotowali miejsca na staże dla najlepszych absolwentów Akademii H2.  

Uczestnikom biorącym udział w zajęciach w Katedrze Pojazdów Samochodowych nie zabrakło ani wiedzy teoretycznej, ani tym bardziej praktycznej. W programie dwudniowych zajęć były między innymi wykłady dotyczące podstaw zasilania silników tłokowych wodorem, badań pojazdu z wodorowym ogniwem paliwowym w komorze termoklimatycznej, prac rozwojowych systemu bezpośredniego wtrysku wodoru w tłokowych silnikach spalinowych.  

Zajęcia laboratoryjne obejmowały zagadnienia wodorowych ogniw paliwowych jako źródła napędu pojazdów, badania przemysłowego silnika spalinowego zasilanego wodorem czy podstaw zasilania silników tłokowych wodorem. Uczestnicy mogli się też zapoznać ze studencką koncepcją pojazdu wyścigowego z hybrydowym napędem wodorowo- elektrycznym, którego prezentacja odbędzie się w czerwcu. Podsumowaniem dwudniowych zajęć był wykład eksperta PK – prof. Marka Brzeżańskiego, dotyczący wodoru jako nośnika energii w transporcie. 

Zespół prof. Marka Brzeżańskiego to jeden z silniejszych ośrodków wiedzy eksperckiej na temat wodoru. Badania na tym polu trwają na Politechnice Krakowskiej już od lat 80 ubiegłego wieku i odbywają się wielotorowo. Na początku tego roku naukowcy zaprezentowali zaadaptowany wg ich projektu tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem, współpracują też z koncernem Toyota przy pracach dotyczących ogniw wodorowych. Prof. Marek Brzeżański brał również udział w pracach dotyczących utworzenia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.Porozumienie stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. 

Tekst: A. Mościcka Fot. Katedra Pojazdów Samochodowych

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony