NextLevel-Parking-2-768x576

Dr Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych koordynatorem Zespołu Ekspertów w międzynarodowym projekcie NEXTLEVEL Parking.

Politechnika Krakowska będzie liderem międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego NEXTLEVEL Parking, poświęconego zmianie zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej.

Zespół politechnicznych ekspertów, pod kierunkiem dr inż. Macieja Michneja z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego, będzie go realizował we współpracy 12 partnerów krajowych i zagranicznych w ramach unijnego programu „Interreg Europa Środkowa”. Całkowity budżet projektu to blisko 2,9 mln euro.

Kluczowym wyzwaniem projektu pn. „NEXTLEVEL Parking: Pushing a parking management approach on the agendas to green mobility strategies in functional urban areas” jest promowanie i zapewnienie wydajnej, bardziej ekologicznej i zrównoważonej mobilności miejskiej. – Naszym celem w ramach projektu jest zmiana zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej w kierunku zmniejszenia korzystania z prywatnych samochodów. Zakładamy wykorzystanie zarządzania przestrzenią parkingową jako narzędzia kształtowania popytu na podróże w miejskich obszarach funkcjonalnych – mówi dr inż. Maciej Michnej, koordynator zespołu ekspertów Politechniki Krakowskiej. – W ramach projektu zostanie opracowany Plan Wdrożenia Polityki Parkingowej, pozwalający na lepszą integrację zagadnień parkowania i Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W miastach uczestniczących w projekcie zostaną przeprowadzone audyty polityki parkingowej ParkPAD. Projekt zakłada także organizację warsztatów i webinariów, poświęconych zagadnieniom zarządzania parkowaniem – wyjaśnia ekspert PK.

Liderem konsorcjum projektowego jest Politechnika Krakowska i jej Szkoła Transportu (wspólna inicjatywa Wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Lądowej), która aplikowała o środki z inicjatywy Interreg Europa Środkowa z partnerem stowarzyszonym – Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 12 partnerów – podmiotów badawczych, samorządowych i rządowych z siedmiu krajów Europy: Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski. Uczestnikami badań będą m.in. takie miasta jak Żylina, Ołomuniec, Rostock, Bolzano, Ljutomer, Budapeszt. – Polskie miasta zainteresowane projektem będą mogły uczestniczyć w wybranych działaniach jako tzw. follower cities – mówi dr inż. Maciej Michnej z PK.

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na obszarze 9 państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Finansowane w jego ramach przedsięwzięcia będą realizowane w międzynarodowych konsorcjach, w skład których musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.
Projekt, którego liderem jest Politechnika Krakowska, uzyskał finansowanie w wysokości 2 863 282 euro w ramach pierwszego naboru do programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Komitet Monitorujący programu zakwalifikował w nim do finansowania (na łączną kwotę 100 mln euro) 53 projekty spośród 280 złożonych. W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z 13 województw. Polskie instytucje, wśród nich Politechnika Krakowska, zarządzają 6 projektami. Liderami pozostałych są Krakowski Park Technologiczny (projekt „SMART CIRCUIT”), Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa, Powiat Rzeszowski, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Źródło: mat. prasowe PK

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony