Dziekan Wydziału – prof. Jerzy A. Sładek powołany do prezydium KBM PAN

20 maja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w nowym składzie na kadencję 2024-2027.

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. Sładek ponownie został powołany do prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, a dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK – prodziekan wydziału Mechanicznego została powołana w skład tego Komitetu.

Polska Akademia Nauk stoi na straży rzetelnej wiedzy. Akademia jest znaczącym forum refleksji naukowej. Zabiera głos w sprawach istotnych dla społeczeństwa, takich jak zmiana klimatu, ochrona przyrody, zdrowie publiczne czy poprawna polszczyzna. Reaguje na bieżące wydarzenia i pomaga zrozumieć świat. W PAN powstają liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy. Opracowują je przede wszystkim komitety, a także zespoły doradcze.

W Akademii działa kilkadziesiąt komitetów. To grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych.

Komitety naukowe zajmują się konkretną dyscypliną naukową (lub pokrewnymi dyscyplinami naukowymi). Członkowie komitetu są wyłaniani w wyborach tajnych. Kandydować i głosować mogą naukowcy z całego kraju, również spoza PAN (np. z uniwersytetów). Swoich przedstawicieli wybierają fizycy, biochemicy, socjologowie itd. W skład komitetu wchodzą też członkowie krajowi Akademii (zgodnie z ich specjalnościami), a także eksperci z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki.

Szczegółowe informacje i lista wszystkich komitetów naukowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony