Nowe projekty w ramach programu HORYZONT EUROPA na WM

Współpraca Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu oraz Katedry Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego z Wydziału Architektury zaowocowała pozytywnie rozstrzygniętymi wnioskami projektowymi w ramach Programu Ramowego HORYZONT EUROPA w konkursie europejskiego partnerstwa Driving Urban Transitions (https://dutpartnership.eu/dut_call_2022).

Oba projekty: Social and environmental justice in 15 minutes – toolkit development for transition to urban sustainable neighbourhoods – JiM oraz Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC – CONFLICTEDSTREETS dotyczą zagadnień idei „miasta 15 minutowego”.

W ramach projektu JiM międzynarodowe konsorcjum partnerów z sześciu krajów: Szwecji, Norwegii, Polski, Francji, Turcji i Hiszpanii przeprowadzi mapowanie dostępności transportowej do usług i obiektów użyteczności publicznej w miastach partnerskich projektu, a następnie opracuje wytyczne i instrumenty pozwalające na podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji najpotrzebniejszych miejsc z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości społecznej i koncepcji miasta 15-minutowego (15mC). W projekcie zostanie przebadane w jaki sposób mieszkańcy interpretują dostępność oraz bliskość oraz w jaki sposób odpowiada to obecnym strategiom planowania 15mC.

W projekcie CONFLICTEDSTREETS zostaną zbadane czynniki, które w trakcie wprowadzania zmian w przestrzeni miejskiej są powodem potencjalnych konfliktów między interesariuszami. Przykładem może być konflikt pomiędzy mieszkańcami lub właścicielami sklepów, a miastem, który powstaje w związku z likwidacją miejsc parkingowych przy ulicy lub zmianą organizacji ruchu. Konflikt związany z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej jest kluczową kwestią, która jest wyzwaniem w planowaniu miasta 15 minutowego. W wielu przypadkach takie konflikty nie mogą być rozwiązane w drodze konsensusu, dlatego kluczowym celem tego projektu jest zdobywanie wiedzy na temat praktyk, procesów planowania i podejmowania decyzji z uwzględnieniem szerokiego kontekstu politycznego i kontrowersyjnego charakteru wprowadzanych zmian w przestrzeni miejskiej.

Tekst i fot.: M. Michnej

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony