Poszerzamy współpracę z firmą GE HealthCare!

Z inicjatywy Katedry Informatyki Stosowanej rozwija się współpraca Wydziału Mechanicznego z firmą GE HealthCare.

W czwartek 25 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybinskiego, prof. PK reprezentującego władze Wydziału, kierownika Katedry Informatyki Stosowanej dr hab. inż. Jacka Pietraszka, prof. PK oraz opiekunki kierunku Informatyka Stosowana dr hab. inż. Anety Gądek-Moszczak, prof. PK z wysokimi rangą przedstawicielami globalnego kierownictwa GE HealthCare:

Sarah Vercammen (Vice President Global Planning and Service), Lucillą Rastelli (CIO Global Services & Supply Chain), Tammy Heid (Executive – Materials Planning & Execution), Baddy Talingiem (Director Integrated Business Planning) oraz Melissą Meier (IBP, Process & Learning Manager).

Towarzyszyli im przedstawiciele polskiego oddziału GE HealthCare: Łukasz Domoradzki (Site Leader Kraków Tech Hub), przedstawiciele organizacji Chief Data Office oraz Integrated Supply Chain: Łukasz Nowicki, Michał Duczmal, Tomasz Maciejewski, Anna Prosowicz-Masło, Marek Lewiński (koordynator umowy GEHC-PK), a także Karolina Zawadzka (HR Manager).


Omawiano tematy przyszłej współpracy, które są w zakresie obecnych i przewidywanych praktycznych zainteresowań GE HealthCare oraz możliwości uczestnictwa w nich pracowników Wydziału. W zakresie dydaktyki uzgadniano możliwości współdziałania w kształceniu studentów kierunków Informatyka Stosowana oraz Inżynieria Medyczna, prowadzenie przez pracowników GE HealthCare części zajęć dydaktycznych oraz regularnych szkoleń, realizacji nauczania metodyką PBL (Project Based Learning) przy realizacji części zajęć na terenie firmy i w jej projektach R&D rozszerzając i uzupełniając w ten sposób istniejący już program stażowy. Ustalono też możliwość realizacji hackathonu „Supply Chain Days”, w którym udział mogliby brać zarówno studenci Wydziału Mechanicznego, jak i pracownicy GE HealthCare. W zakresie tematyki badawczo-rozwojowej uzgodniono zainteresowanie tematyką DOE/Six-Sigma/Lean, SBES (Simulation-Based Engineering & Science), Data Science ze szczególnym uwzględnieniem metod machine learning przy optymalizacji łańcucha dostaw a także rozwój i wdrażanie technik image recognition.

Przedstawiciele GE HealthCare zwiedzili też właśnie otwierane nowe Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych oraz akredytowane laboratoria Wydziału: Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oraz Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych. Z dużym zainteresowaniem z ich strony spotkała się także edukacyjna linia Przemysłu 4.0.

Fot.: J. Pietraszek

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony