Prof. Sebastian Skoczypiec przewodniczącym KIP PAN.

Podczas inauguracyjnego zebrania czwartej kadencji Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk zostały wręczone nominacje nowo wybranym członkom. Głównym punktem zebrania były także wybory prezydium KIP PAN. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec jest kierownikiem Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna skoncentrowana jest wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi, a więc obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Prof. Sebastian Skoczypiec uczestniczył w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Jest członkiem m.in. Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM).

Funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec będzie sprawował w kadencji 2024-2027. Zakres działania KIP PAN koncentruje się m.in. na: badaniach i studiach dotyczących projektowania, racjonalizacji (usprawniania) i zarządzania systemami i procesami produkcyjnymi, opracowaniu standardów i opiniowaniu programów nauczania na kierunkach związanych z inżynierią produkcji, a także opracowywaniu ekspertyz i opinii naukowych, doradztwie w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności oraz prowadzeniu działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji.

Źródło: mat. prasowe PK

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony