Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

29 czerwca br. o godz. 11.00 odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

Z Wydziału Mechanicznego dyplomy odebrali:

Dr hab. Ewa Rożko
Osiągnięcie naukowe: „Modele afiniczne w ujęciu kwantowym w mechanice układów z mikro- i nanostrukturą”

Dr inż. Michał Kluziewicz
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Michał Maniowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowa metoda pomiaru obciążenia koła jezdnego podczas ruchu pojazdu”

Dr inż. Adam Kot
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT”

Dr inż. Adrian Maszke
Promotorzy: dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz, dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda poprawy efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem strumieni wartości”

Dr inż. Michał Ryś
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, dr inż. Michał Mareczek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Algorytm diagnozowania lotniczego silnika tłokowego podczas lotu”

Dr inż. Piotr Sulich
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Halina Egner, dr inż. Władysław Egner
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych”

Serdecznie gratulujemy!

Fot. J. Zych

Promocja_doktorska-06_22
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony