Rozszerzenie współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego

6 marca mieliśmy przyjemność gościć na Wydziale Mechanicznym Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego – mgr Beatę Śliwę.

Podczas spotkania z Dziekanem prof. J. A. Sładkiem i Prodziekanem dr. hab. Bogdanem Szybińskim omówiono dotychczasowe wspólnie podejmowane inicjatywy – głównie w obszarze kształcenia w zakresie Transportu Kolejowego i Logistyki – i podjęto decyzję o rozszerzeniu profilu kooperacji o zagadnienia informatyczne, mechatroniczne, elektroniczne i pojazdów samochodowych.

Podpisane porozumienie o współpracy zakłada możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale, rozwój wiedzy na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także pomoc w nawiązaniu  kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich. Ponadto strony zobowiązały się do współpracy w zakresie kształcenia, a także konsultacji programów nauczania.

Mamy nadzieję na owocną współpracę!

Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego to szkoła o prawie 75-letniej tradycji. W skład Szkoły wchodzi Technikum Komunikacyjne Nr 25 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27. Szkoła posiada bogate tradycje kolejowe. Przez ponad 50 lat była siedzibą Technikum Kolejowego,
ale z powodu zmieniających się potrzeb rynku pracy, przekształcono ją w Technikum Komunikacyjne.

Fot. A. Mościcka

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony