Umowa z MAN Trucks

6 lutego 2024 r. prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej oraz dr Richard Slovák, prezes zarządu MAN Trucks i Bogdan Lis, członek zarządu spółki ds. personalnych podpisali porozumienie o współpracy.


W ramach podpisanej umowy przewiduje się współpracę badawczą i dydaktyczną, jak również w zakresie organizacji szkoleń, staży oraz praktyk dla studentów Wydziału Mechanicznego. Szczególne zainteresowanie obu stron umowy koncentruje się wokół niżej podanej tematyki badawczej:
• Wspólnych badań dotyczących zastosowania wodoru jako alternatywnego paliwa w tradycyjnych silnikach tłokowych (zespół prof. Marka Brzeżańskiego);
• Modernizacji konstrukcji silników (zespół prof. Marka Brzeżańskiego);
• Sterowania i układów automatyki w nowoczesnych silnikach tłokowych;
• Zagadnień precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych, kalibracji systemów kontroli jakości, mających wpływ na finalną jakość produktów (prof. Jerzy Sładek, dr hab. inż. Adam Gąska, prof.PK i zespół Laboratorium Badań Metrologicznych);
• Badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu w pojazdach ciężarowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pieszych;
• Badania i wdrażanie koncepcji autonomicznych samochodów ciężarowych.

Dużym zainteresowaniem z pewnością będą się cieszyć możliwości odbycia staży i praktyk programowych przez studentów Wydziału Mechanicznego. Kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego korzystnie wpłynie na jakość kształcenia studentów Wydziału. Pozwoli to również pozyskać tematy prac dyplomowych, mających bezpośredni związek z konkretnymi problemami inżynierskimi występującymi w trakcie wytwarzania silników oraz ich osprzętu. Kontakt ze współczesnymi zagadnieniami produkcji i montażu silników pozwoli również na doskonalenie warsztatu pracowników naukowych Wydziału.
W ramach współpracy przewiduje się również możliwość prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych przez specjalistów z Zakładów MAN-a, a w perspektywie stworzenie studiów dualnych. Takie działania przyniosą obopólne korzyści stronom zawierającym umowę o współpracy.

Tekst: B. Szybiński, fot. mat. PK

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony