WM realizuje trzy projekty w ramach programu „Polska Metrologia”

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej realizowane będą trzy projekty w ramach pierwszej edycji programu „Polska Metrologia” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dwa z nich będą koordynowane przez Politechnikę Krakowską, natomiast w trzecim PK jest konsorcjantem w konsorcjum kierowanym przez Politechnikę Poznańską.

Projekty dotyczyć będą opracowania Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego (dofinansowanie 999 999 zł), opracowania podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest liderem konsorcjum) oraz analizy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest członkiem konsorcjum).

Pierwszy z wymienionych projektów realizowany będzie przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jako jedynego wykonawcę, natomiast dwa kolejne będą realizowane w ramach agendy badawczej projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (projekt nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 finansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską).

Program „Polska Metrologia” ma na celu wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, w szczególności w obszarach nowoczesnych technologii, zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Wyniki konkursu „Polska Metrologia” są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-konkursu-polska-metrologia2

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony