Wspieramy firmy produkcyjne z sektora MŚP!

Od stycznia 2024 roku, hub4industry, czyli Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego, rozpoczyna swoją kluczową misję: wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności. Dzięki unijnemu programowi, polskie firmy mają dostęp do kompleksowej oferty usług, od podstawowych po zaawansowane rozwiązania w zakresie digitalizacji i poprawy jakości produkcji.


Hub4industry to konsorcjum złożone z 10 partnerów: Krakowskiego Parku Technologicznego, T-Mobile, ASTOR, entra group, ICsec, ReliaSol, BIM Klastra oraz instytucji badawczych takich jak AGH, Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Konsorcjum ma na celu pomóc przedsiębiorstwom poprzez dostęp do eksperckiej wiedzy i nowoczesnych technologii. Przedsiębiorcy i inżynierowie, którzy chcą wprowadzić do swoich firm innowacyjne rozwiązania lub potrzebują strategii rozwoju firmy, mogą zgłaszać się do współpracy z hub4industry. Pracując nad optymalizacją procesów produkcyjnych, przedsiębiorstwa zyskają wsparcie w zwiększaniu swojej konkurencyjności na rynku.

Eksperci hub4industry doradzają firmom na różnych etapach cyfryzacji. Szeroka oferta zaczyna się od inspiracji, poprzez organizację warsztatów i szkoleń o nowych technologiach. W ramach projektu odbywają się spotkania i demonstracje w showroomach fabryki przyszłości oraz wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Oferowane jest strategiczne doradztwo i audyty, które pomagają ustalić kierunek transformacji cyfrowej i skoncentrować się na kluczowych aspektach rozwoju firmy. Najbardziej zaawansowanymi usługami są usługi proof-of-concept. Są to testowe wdrożenia technologii w zakładach produkcyjnych, pozwalające ocenić rentowność inwestycji.

W ofercie hubu znajduje się ponad 60 różnych usług, tak więc jest w czym wybierać. Każdorazowo oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że usługi świadczone są nieodpłatnie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.

W przedsięwzięcie zaangażowani są Pracownicy Wydziału Mechanicznego z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, oraz Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, którzy oferują wsparcie w zakresie:

  • Zautomatyzowanych systemów pomiarowych metrologii 4D oraz in-line/in-process metrology;
  • systemów jakości w metrologii, akredytacji, audytów;
  • walidacji metod cyfrowych;
  • integracji danych dynamicznych w standardzie OPC;
  • wytwarzania przyrostowego: metody, budowa i eksploatacja drukarek 3d, fabryki przyszłości (zastępowanie magazynu części drukarkami 3D);
  • internetu rzeczy w systemach produkcyjnych;
  • wykorzystania cyfrowych modeli w symulacji stanowisk i linii produkcyjnych;
  • zastosowania technik wirtualnego wytwarzania do sprawdzania poprawności obróbki na modelu cyfrowym.

Osobą kontaktową z Wydziału Mechanicznego PK jest:

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK, e-mail: ksenia.ostrowska@pk.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty, jak i wydarzeń organizowanych przez hub4industry, dostępne są na stronie www.hub4industry.pl oraz pod adresem e-mail: info@hub4industry.pl

O hub4industry:
Konsorcjum ekspertów z zakresu przemysłu 4.0, które ma na celu przekształcenie polskich firm w innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jest jednym z 11 hubów innowacji cyfrowych (EDIH) działających w Polsce. Hub4industry stawia na cyfryzację, która prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej, optymalizacji procesów, lepszego zarządzania danymi czy poprawy jakości i innowacyjności produktów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych, a usługi dla MŚP świadczone są nieodpłatnie w ramach pomocy de minimis.

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Loga instytucji od lewej: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzezcpospolita Polska , Dofinansowane przez Unię Europejską
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony