5 osób - 2 mężczyzn i 3 kobiety - stoją na tle ściany. Mężczyźni trzymają w dłoniach kolorowe teczki

Współpraca Akademii Loretańskiej i Wydziału Mechanicznego sformalizowana!


23 stycznia 2024 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju edukacji technicznej młodzieży.


Mieliśmy ogromną przyjemność gościć Dyrektora placówki – mgr Marka Kolarskiego, oraz mgr Lucynę Szul. Podczas spotkania z Dziekanem prof. J.A. Sładkiem omówiono zasady współpracy, oraz możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw. Podpisane porozumienie zakłada uczestnictwo młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale, rozwój wiedzy na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także pomoc w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich. Ponadto strony zobowiązały się do współpracy w zakresie kształcenia, a także konsultacji programów nauczania.

Koordynatorami współpracy ze strony Wydziału są: dr inż. Małgorzata Kowalczyk z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji oraz dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, a ze strony Szkoły – mgr Lucyna Szmul.

Liczymy na owocną współpracę!

Zespół Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki w Krakowie to nowoczesna szkoła o ponad 70 – letniej tradycji, kształcąca w profilach: technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Zajmuje wysokie miejsca w rankingu Liceów i Techników Perspektyw, posiada tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Fot. i tekst: A. Mościcka

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony