Dyplom-PTZP-Wiktoria-Lesnik-

Absolwentka Inżynierii Produkcji laureatką konkursu PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
Konkurs obejmuje prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie, obronione w wyższych uczelniach krajowych.

Celem konkursu jest: dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych, propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w drodze ich prezentacji i dyskusji naukowych w czasie Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem, w uczelniach oraz na innych krajowych i regionalnych konferencjach, a także sympozjach naukowych, dotyczących tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji, pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów wyższych uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu aktualnego roku akademickiego.

Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe PTZP w Krakowie została absolwentka kierunku Inżynieria Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej pani mgr inż. Wiktoria Leśnik, za pracę pt. “Projekt specjalizowanego oprzyrządowania produkcyjnego do procesu spawania portalu drzwiowego kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego“. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Gawlik.

Serdecznie gratulujemy!

Dyplom dla Wiktorii Leśnik