Czy wodór uratuje świat? Wykład przedstawiciela SIEMENS Mobility

W dniu 6 grudnia 2022 w naszej Katedrze odbyła się druga wizyta przedstawiciela firmy SIEMENS Mobility. Firma jest patronem kierunku Środki Transportu i Logistyka, prowadzonym w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu, a wizyta była połączona z wykładem dla studentów. Tym razem tematyka zajęć dotyczyła problematyki zastosowania technologii wodorowych w napędach pojazdów szynowych. Wykład zatytułowany: „Czy wodór uratuje świat? Kryteria wyboru technologii napędowych w pojazdach szynowych od tramwajów po pociągi High-Speed – wyzwania technologiczne i finansowe dla różnych aplikacji” poprowadził Pan Jacek Fink-Finowicki, inżynier projektu w pionie Rolling Stock Siemens Mobility Polska.

Po wygłoszonym, niezwykle interesującym referacie, zaprosiliśmy naszego Gościa do Laboratorium Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, w którym mógł porozwodzić po wirtualnym mieście tramwaj w naszym symulatorze tramwaju.

zdjęcia: MM,WN