Dr Maciej Górowski w Komisji Technicznej ds kabiny maszynisty

Dr Maciej Górowski w Komisji Technicznej Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei powołała Komisję Techniczną do Spraw Kabiny Maszynisty.

Przedstawicielem Wydziału Mechanicznego w komisji jest pracownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu – dr Maciej Górowski z Zespołu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, który posiada bogate doświadczanie związane z projektowaniem i budową kabin sterowniczych, z uwzględnieniem ergonomii, komfortu i wymagań bezpieczeństwa.

Komisja została powołana na wniosek firm współpracujących z branżą kolejową, a tym samym kreujących ten sektor gospodarki. Jej zakres działania obejmuje analizy funkcjonalności miejsca pracy maszynisty oraz wypracowanie standardów, dzięki którym miejsce to będzie bardziej ergonomiczne i komfortowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa.

Maciej Górowski od ponad 15 lat zajmuje się analizami i projektowaniem stanowisk sterowniczych do pojazdów szynowych. Na swoim koncie ma kilkanaście zrealizowanych projektów zaimplementowanych w kilkuset pojazdach. Kilka jego innowacyjnych rozwiązań projektowych jest chronionych wzorami przemysłowymi w przez Urząd Patentowany RP.

W 2021 roku obronił przewód doktorski, dotyczący standardów metodologii projektowania kabin sterowniczych.

W sferze dydaktyki prowadzi zajęcia oraz jest promotorem prac dyplomowych z tematyki budowy, eksploatacji, projektowania pojazdów szynowych w tym właśnie projektowania ergonomicznego struktur użytkowych pojazdów. Przekazuje nowoczesną i aktualną wiedzę, łącząc teorię z praktyką.

Posiadając uprawnienia do prowadzenia tramwajów, prowadzi również szkolenia dla kandydatów na motorniczych z wykorzystaniem Symulatora Tramwaju NGT6, którego jest współautorem. Urządzenie to włączył też w proces dydaktyczny, by przybliżać kwestie związane ze sterowaniem pojazdami szynowymi, ale również właśnie ergonomią, funkcjonalnością i aspektami bezpieczeństwa w odniesieniu do skomplikowanego stanowiska sterowniczego.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu