mężczyzna w białym kasku i odblaskowej kamizelce na tle budowy

Ekspert PK – prof. Jerzy A. Sładek z wizytą na budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM

13 lipca odbyło się w Kielcach posiedzenie Polskiej Rady Metrologii, której członkiem jest prof. Jerzy A. Sładek.

W programie posiedzenia była wizytacja Świętokrzyskiego Kampusu Głównego Urzędu Miar, którego budowa wchodzi w decydującą fazę.
W  kampusie, który powstaje w Kielcach, laboratoryjnie badane będą między innymi jednostki czasu, masy oraz akustyka.

– Budowa kampusu metrologicznego tutaj, w Kielcach, jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki, bo polska gospodarka nie może pracować bez odpowiednich wzorców – mówi prof. Adam Woźniak, przewodniczący Rady Metrologii. Wytworzone w Kielcach wzorce będą m.in. podstawą do wytwarzania części wysokiej jakości. W laboratoriach testowane będą również m.in. elementy silników elektrycznych do aut. (…) Inwestycja ma być gotowa pod koniec października, a od stycznia 2024 roku ma zacząć prowadzić pierwsze badania.

– Już teraz widzimy, że ten kampus laboratoryjny pełni taką rolę katalizatora, który nam świetnie rozwija współpracę z uczelniami z całego kraju – zaznacza prof. Jacek Semaniak, prezes GUM.

Inwestycja realizowana wspólnie z Politechniką Świętokrzyską ma przenieść polską metrologię na nowy poziom, a także być miejscem, w którym będą kształcić się polscy naukowcy.

– Kraków jest wielkim ośrodkiem akademickim, 200 tysięcy studentów, więc w związku z tym naturalnym miejscem pracy jest tak duży ośrodek badawczy – mówi prof. Jerzy Sładek z Politechniki Krakowskiej.

Koszt budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar to blisko 225 milionów złotych. Wraz z również będącym w trakcie budowy Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych będzie stanowić ośrodek najdokładniejszych pomiarów współrzędnościowych świata, wykorzystywanych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.

Metrologia, która jest obecna we wszystkich dyscyplinach nauk inżynieryjno-technicznych, w obecnych czasach zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie. Dowodem na to jest założenie w ubiegłym roku Polskiej Unii Metrologicznej, ustanowienie nowego programu „Polska Metrologia”, którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, ale także przyznanie dofinansowania w ramach programów mających na celu wytworzenie infrastruktury badawczej kluczowej dla dalszego rozwoju gospodarki w kraju i poszczególnych regionach, dla projektów z zakresu metrologii takich jak projekt NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Krakowska czy projekt ŚKLGUM Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który realizowany jest przez GUM oraz Politechnikę Świętokrzyską. Dzięki tym projektom polska metrologia uzyska nowe możliwości związane z wytworzeniem najnowocześniejszej na świecie infrastruktury badawczej, a ich oddziaływanie będzie jeszcze większe gdy będą one realizowane przy ścisłej współpracy konsorcjów je realizujących oraz transferze wiedzy między Głównym Urzędem Miar a wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie metrologii w Polsce.