Implant Optomesh

Innowacyjny Implant Przepuklinowy ze złotym medalem na Targach Wynalazczości w Genewie

Siatka Przepuklinowa 3D – OPTOMESH 3D – której współtwórcą jest dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, została doceniona przez międzynarodowe środowisko wynalazców i otrzymała złoty medal na Targach Wynalazczości w Genewie.

Złoty Medal dla Implantu Optomesh

Targi GENEVA INVENTIONS to wydarzenie zrzeszające wynalazców z całego świata. W tym roku Targi odbywały się w dniach 16 – 20 marca, w formie zdalnej. Wśród laureatów znalazł się innowacyjny implant przepuklinowy dostosowany do anatomii konkretnego pacjenta na podstawie badań tomografii komputerowej, opracowany przez medyków i inżynierów z Politechniki Krakowskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i łódzkiej firmy Tricomed SA.

Optomesh 3D – to nieresorbowalny, chirurgiczny wyrób siatkowy o przestrzennej konstrukcji, wytwarzany techniką dziewiarską z monofilamentowej transparentnej i niebieskiej przędzy. Używany jest do chirurgicznego zaopatrywania przepuklin pachwinowych i dostosowany do anatomii pacjenta.

14 września 2021 w Toruniu, podczas warsztatów towarzyszących Kongresowi Towarzystwa Chirurgów Polskich, odbyło się pierwsze w świecie wszczepienie pacjentowi spersonalizowanego implantu polskiej produkcji.

Serdecznie gratulujemy sukcesu na arenie międzynarodowej!

Dyplom dla implantu przepuklinowego