Kategoria naukowa A

Inżynieria mechaniczna z kategorią A!

Kategoria naukowa A dla dyscypliny Inżynieria mechaniczna

Minister Edukacji Narodowej i Nauki decyzją nr 352/208/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku, przyznał Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Z uwagi na występujące na Politechnice Krakowskiej powiązanie dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracowników z Wydziałem w którym są zatrudnieni, oznacza to utrzymanie kategorii naukowej A uzyskanej w parametryzacji za lata 2013-2016 w ewaluacji za lata 2017-2021 przez dyscyplinę naukową Inżynieria mechaniczna reprezentowaną na Wydziale Mechanicznym PK.