Gala Konwentu NRPBD

Katedra Pojazdów Samochodowych na Konwencie „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

W dniach 27-28 października, w Sali Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, odbył się IV Ogólnopolski Konwent pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Wydział Mechaniczny podczas tego wydarzenia reprezentował dr inż. Robert Janczur, prof. PK z Katedry Pojazdów Samochodowych.

Konwent został zorganizowany przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.
IV Konwent to kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bądź bezpieczny na drodze” edycja 2018-2025. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a kolejne patronaty to: Ministerstwo Sprawiedliwości, Infrastruktury, Finansów, Rodziny i Polityki Społecznej, a także Komenda Główna Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz uczelnie wyższe, w tym Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie.

Motywem przewodnim tegorocznego Konwentu była szeroko pojęta idea wychowania komunikacyjnego i minimalizacja skutków wypadku. W jednej z sesji w drugim dniu Konwentu, w panelu „Edukacja” i „Ekonomia”, czynny udział wziął dr inż. Robert Janczur, prof. PK z Katedry Pojazdów Samochodowych PK oraz wykładowcy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Problematyka edukacji uczestników ruchu drogowego w każdym wieku i na wszystkich etapach nauczania szkolnego i wyższego oraz problematyka sposobu i jakości szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, występowała praktycznie w każdym wystąpieniu.

W pierwszym dniu Konwentu w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Gala, podczas której uhonorowano Patronów; „Bezpiecznych Dróg 2022”, „Najbezpieczniejsze Województwo/Powiat/Miasto w Polsce 2021”, „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”. Jedną z tych Firm jest Politechnika Krakowska. Certyfikat przyznany Politechnice Krakowskiej został przekazany JM Rektorowi PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi. Po raz kolejny Galę poprowadziła uznana aktorka teatralna i filmowa Pani Laura Łącz.

Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” po raz kolejny dowiódł, że Politechnika Krakowska, kształcąca studentów na kierunku „Pojazdy Samochodowe”, prowadząca studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego” we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie i współpracująca z Organami Procesowymi w zakresie ustalania przyczyn wypadków drogowych, ma istotny wpływ na kształtowanie wielu aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tekst: dr inż. Robert Janczur

Zdjęcia: materiały dr inż. Roberta Janczura