Uśmiechnięta dziewczyna z teczką w ręcę pozuje na tle bannerru z napisem: Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Kolejny sukces zwyciężczyni Sesji Kół Naukowych – Kornelii Sowy i Jej projektu Handy Support!

Kornelia Sowa – zwyciężczyni tegorocznej Wydziałowej oraz Uczelnianej Sesji Kół Naukowych zajęła II miejsce w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 7-8 grudnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Studentka Inżynierii Biomedycznej studiów II stopnia i Członkini Koła Naukowego Form&Function po raz kolejny świętuje sukces projektu „Handy Support” –  czyli nakładki ułatwiającej chwyt dla osób z niepełnosprawnościami i osób dotkniętych chorobami powodującymi zaburzenia motoryki dłoni i palców oraz stabilności chwytu.

Podczas odbywającej się w Szczecinie Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół  Naukowych, organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Kornelia Sowa zajęła II miejsce w Sekcji Technicznej.  

W rywalizacji brało udział aż 102 Studenckich Kół Naukowych, w sumie nadesłano 127 streszczeń prac prezentowanych przez 189 referentów, z  28 polskich uczelni. Łączna liczba uczestników Sesji wyniosła 310 osób. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez Koła Naukowe Sesja została podzielona na siedem sekcji tematycznych. W skład Komisji Konkursowych wchodzili jurorzy – akademicy reprezentujący aż 5 Uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Politechnikę Morską w Szczecinie oraz Akademię Sztuki w Szczecinie.

Przypomnijmy, że jest to już 3 sukces Kornelii – wcześniej  w maju tego roku zwyciężyła Wydziałową, a następnie Uczelnianą Sesję Kół Naukowych.  Projekt „Handy Support” realizowany jest w ramach konkursu FutureLab, a jego opiekunem jest Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

 

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!!!

Fot. archiwum prywatne Kornelia Sowa