PIESZY – badania, dokumentacja, symulacje, bezpieczeństwo

Konferencja „PIESZY – badania, dokumentacja, symulacje, bezpieczeństwo” współorganizowana przez Katedrę Pojazdów Samochodowych

W dniach 2 i 3 czerwca 2022 r. Katedra Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz krakowska Firma CYBID sp. z o.o., sp. k.  organizują konferencję „PIESZY – badania, dokumentacja, symulacje, bezpieczeństwo”.

Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia modelowania ciała człowieka w środowisku wirtualnym oraz symulacji zachowania się pieszego po uderzeniu przez pojazd. Podczas konferencji zostaną przedstawione kluczowe wyniki badań i rezultaty realizacji projektu „Wielobryłowy model ciała człowieka do analizy wypadków drogowych” nr POIR.01.01.01-00-0758/16, przykłady rekonstrukcji zdarzeń drogowych z wykorzystaniem wspomnianego modelu człowieka zaimplementowanego w programie do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM 5.0, zagadnienia bezpieczeństwa pieszych, nowoczesne rozwiązania mające na celu zwiększenie tego bezpieczeństwa, aspekty medyczne i biomechaniczne zdarzeń z udziałem pieszych, zagadnienia niepewności opiniowania tego typu zdarzeń, dokumentacji itd.

Organizatorzy zaprosili do udziału i wygłoszenia referatów przedstawicieli świata nauki, Policji oraz doświadczonych ekspertów.

W ramach Konferencji, w dniu 3 czerwca 2022r. o godz. 9:00, na terenie pasa byłego lotniska przy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbędzie się próba eksperymentalna uderzenia samochodu osobowego w specjalistycznego manekina PRIMUS. W tej praktycznej i badawczej części konferencji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przedstawi zasady i najważniejsze aspekty zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych, procesowego przeprowadzania oględzin miejsca wypadku i pojazdu, zabezpieczania i dokumentowania śladów kryminalistycznych, sporządzania protokołów oględzin, itp. Udział Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w tym przedsięwzięciu jest również efektem wieloletniej współpracy z Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej, w zakresie dydaktycznym, szkoleniowym i publikacyjnym.

Na miejscu próby użyte zostaną nowoczesne technologie dokumentowania miejsc zdarzeń drogowych i uszkodzeń pojazdów, w tym między innymi system CYBID eSURV oraz skanery 3D i inne nowoczesne technologie pomiarowe firmy Leica Geosystems.

 

Tekst: R. Janczur

Źródło grafiki: https://cybid.com.pl/konferencja_pieszy/