Zjazd Uczniów Klas Kolejowych

KPSiT na Ogólnopolskim Zjeździe Uczniów Klas Kolejowych

W dniach 25-27 października w Technikum Komunikacyjnym nr 25 w Krakowie, odbył się III Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych.

Wydarzenie odbyło się w ramach Obchodów 175-lecia Kolei w Krakowie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu PK wzięła czynny udział w tym wydarzeniu.
Podczas otwarcia zjazdu Maciej Szkoda i Bartosz Szachniewicz  –  pracownicy Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej –  przedstawili wykład inauguracyjny: Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa kolejowych środków transportu.

W ramach wykładu szeroko omówiono cele, wymagania i stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pasywnego w nowoczesnych pojazdach kolejowych, które mają za zadanie zredukować skutki zdarzeń niebezpiecznych w odniesieniu do uszkodzeń konstrukcji pojazdu oraz ewentualnych obrażeń wśród pasażerów. Na zakończenie wystąpienia przedstawiono prezentację innowacyjnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej Inżynieria Pojazdów Szynowych uruchomionej w 2017 roku na Wydziale Mechanicznym PK.

Fot. Bartosz Kotek