Stanisław Młynarski

Naukowcy z WM odznaczeni przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w dniu 12 maja 2022 r., podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie zostali uhonorowani odznaczeniami za wkład w rozwój Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Najwyższe odznaczenie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego otrzymali:

dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu

dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK z Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Złotą Honorową Odznakę SIMP otrzymał:

dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu

Srebrną Honorową odznakę SIMP otrzymał:

dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu

Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymał:

dr inż. Andrzej Duda z Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej

 

Odznaczenia wręczali Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie Jan Zagórski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie, Członek Honorowy SIMP, dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK

Tekst: M. Michnej

Zdjęcia: M. Michnej