Podpisanie porozumienia z GUM

PK i GUM podpisały porozumienia umożliwiające realizację projektów w programie „Polska Metrologia”.

Politechnika Krakowska jest beneficjentem dwóch projektów w ramach programu „Polska Metrologia” ustanowionego na podstawie Komunikatu z dnia 2 listopada 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. Program ten zakłada realizacje projektów przy ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Miar (GUM).

2 września 2022 roku Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak oraz Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej, prof. Dariusz Bogdał sformalizowali tą współpracę podpisując dwa porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektów pt. „Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego” i „Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych” o łącznej wartości 1 999 899 złotych.

W uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy, które odbyło się w Sali Rady Wydziału Mechanicznego PK wzięli również udział Dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor Jerzy A. Sładek oraz kierownicy projektów realizowanych w ramach programu Polska Metrologia, profesorowie Marcin Krawczyk i Adam Gąska z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK.

Porozumienia przewidują aktywny udział pracowników GUM w zespołach projektowych, wymianę wiedzy, konsultacje, doradztwo merytoryczne w zakresie metrologii wielkości geometrycznych oraz metrologii współrzędnościowej, a także publikację artykułów na temat projektów i ich wyników w czasopiśmie naukowym GUM.

Planowanym rezultatem współpracy będzie również wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

podpisanie porozumienia z GUM

Tekst: A. Gąska

Fot. A. Mościcka