Międzynarodowa konferencja metrologiczna 22

Pracownicy WM na Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej 22

W dniach 17-19 października 2022 odbyła się międzynarodowa konferencja metrologiczna „New Trends in Metrology”, organizowana przez Politechnikę Lubelską, w ramach działalności Polskiej Unii Metrologicznej.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej i Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji.
Prof. Jerzy A. Sładek wystąpił w sesji plenarnej z referatem pt. „Metrologia współrzędnościowa – dokładność i rozwój systemów”, oraz przewodniczył sesji tematycznej dot. Kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów w zastosowaniach inżynierskich. W tej sesji wystąpienia mieli również: dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK, dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK, oraz dr inż. Wiktor Harmatys.
Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK przewodniczyła sesji „ Metrologia w badaniach struktur addytywnych”.