Prof. Skoczypiec

Prof. Sebastian Skoczypiec wybrany na wiceprezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce

15 września 2022 r. na 39 posiedzeniu  Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec został wybrany na wiceprezesa i wszedł w skład Komitetu Wykonawczego kierującego pracami Akademii.

Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) jest powstałym w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowarzyszeniem wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców.

Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

Najważniejsze zadania Akademii Inżynierskiej w Polsce:

• inspiracja i uczestnictwo w realizacji priorytetowych, kompleksowych programów badawczo-rozwojowo-aplikacyjnych, krajowych i międzynarodowych,
• opiniodawstwo, doradztwo i ocena, w zakresie swoich zawodowych kompetencji, dla instytucji i decydentów państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych,
• współpraca z uczelniami akademickimi i wyższymi oraz ze szkołami średnimi, w zakresie doskonalenia dydaktycznego,
• popularyzacja we wszystkich współczesnych formach przekazu, nowoczesnej wiedzy zawodowej i osiągnięć cywilizacyjnych,
• współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i ich Federacją (FSNT-NOT) oraz z innymi stowarzyszeniami społeczno-zawodowymi, integralnie związanymi z realizacją rozwoju cywilizacyjnego.

Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób. Członkiem Akademii może zostać osoba, która wykaże się uznanymi wynikami prac stanowiących twórczy intelektualny lub fizyczny wkład w rozwój dziedzin inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska, prac w zakresie nowych i efektywnych działań przedsiębiorczych, kierowniczych i organizacyjnych – służących rozwojowi inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska lub doniosłymi osiągnięciami w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych oraz popularyzacji techniki.

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z innowacyjnymi technologiami wytwarzania części maszyn i narzędzi, a w szczególności: niekonwencjonalnymi metodami wytwarzania (obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna), wytwarzaniem mikroelementów oraz hybrydowymi procesami wytwarzania.

Jest kierownikiem Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego.

Źródło: www Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji