prof. M. Brzeżański

Profesor Marek Brzeżański wyróżniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

14 października br. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Aktywnym uczestnikiem prac prowadzonych w ramach tego Porozumienia jest  prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański. Za swoją aktywność Pan Profesor został wyróżniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Polskie porozumienie wodorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański jest kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych WM PK. Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne: wykorzystanie odpadowych paliw dla celów energetycznych, w tym postprocesowych gazów z procesów przemysłowych i biologicznych, rozwiązania w zakresie systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin, a także badania nowych systemów napędu pojazdów, m.in. badania drogowe pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

prof. M. Brzeżański

prof. M. Brzeżański